הבנקים יחויבו לשים לנו משקפיים בעת לקיחת המשכנתא

הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטה שנועדה לעגן את יכולתם של זכאים לקבל ההלוואות שמציעה המדינה בריבית נמוכה יחסית

בעוד כחודשיים וחצי תיכנס לתוקפה החובה של הבנקים להציע שלושה מסלולי משכנתאות קבועים על מנת שנוטלי המשכנתאות יוכלו להשוות ביתר קלות. בנק ישראל פרסם טיוטה חדשה שתגדיל עוד יותר את כוחם של הלווים, ובתקופה שבה הריביות עולות, גם סעיף אחד שיכול להוזיל את ההלוואות עבור חלק מהלווים.

לאור חשיבות מתן מידע ללקוחות בנושא הלוואות זכאות, נקבע כי התאגידים הבנקאים יפרסמו הפניות לגורמים הרלוונטיים, במסגרת המידע המקוון שהם נדרשים לפרסם לציבור. כך, התווספה הנחייה לפיה ככל שמדובר בהלוואת זכאות תתווסף המילה 'מוכוונת' לשם ההלוואה, עם פירוט קצר לגבי המשמעות שלה.

הלוואת הזכאות ניתנת על ידי המדינה אבל מועברת לציבור דרך הבנקים. ככה הבנק יכול לתעדף שהלווה לא ייקח את הלוואת הזכאות אלא ייקח את הכסף מהבנק עצמו והדבר יוצר קשיים בתוך התהליך. בנק ישראל החליט לשים סוף לעניין זה וקבע בנוהל איך תינתן הלוואת הזכאות בצורה כזו שהבנקים לא יוכלו להעלות ריביות ללקוחות שמבקשים להשתמש בהלוואת הזכאות. כך לציבור ישתלם תמיד לקחת את הלוואת הזכאות והדבר יגדיל את השימוש בה.

הלוואת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון

המדינה מעניקה הלוואת זכאות למשכנתא לאוכלוסיות שונות בהן זוגות צעירים, עולים חדשים, רווקים מעל גיל 30 ועוד.

זכאות למשכנתא, הנקראת גם הלוואת זכאות, היא הלוואה בתנאים מועדפים שמעניקה המדינה באמצעות בנקים נותני משכנתאות שהורשו לכך, לצורך רכישה או בניית דירה למגורים.

הזכאות ניתנת למגזרים שונים באוכלוסייה, על סמך קריטריונים שקבעה המדינה. הלוואת זכאות נועדה לסייע לרכוש דירה ולהגשים את החלום לבית משלך. בעזרת ההלוואה באפשרותך לרכוש את הדירה באופן מיידי, ולפרוע את ההחזרים החודשיים במשך תקופה ארוכה ובתנאים נוחים.

הלוואת זכאות היא למעשה הלוואה צמודה למדד בריבית קבועה הניתנת כנגד הדירה הנרכשת. השעבוד יבוטל כאשר ההלוואה תיפרע במלואה.

מהם היתרונות בהלוואת זכאות למשכנתא?

ניתן לפרוע הלוואת זכאות ללא תשלום עמלה בגין פירעון מוקדם​ ללא צורך בהודעה מראש.

החיסרון הגדול שלה (במיוחד בתקופה זו) , שהלוואה זו צמודה למדד המחירים לצרכן . תעשה המדינה חסד גדול אם תהיה אפשרות לרוכשים הצעירים לבחור בהלוואת זכאות צמודה למדד לבין הלוואה לא צמודה , נכון שהמרכיב הקבוע יהיה גבוהה יותר במשכנתא הלא צמודת מדד , אך הביטחון עולה במסלול הלא צמוד במיוחד בימים אלו.

מלבד נושא הלוואות הזכאות, כוללת הטיוטה החדשה עדכון לדרישה מהבנקים להציג במחשבון המקוון את סכום ההחזר החודשי הראשון, את סכום ההחזר החודשי הגבוה ביותר הצפוי על פי התחזית ואת סך הסכום הצפוי החזוי שישולם עד לסוף תקופת ההלוואה. כמו כן, התווספה הדרישה להציג את "הריבית הכוללת החזויה " בתמהילים השונים.

המחשבון המקוון נועד לאפשר ללקוח לבצע סימולציות ולאמוד את העלויות בהם יידרש לעמוד בעתיד. על מנת לוודא שהמחשבון יספק ללקוח מידע רחב, הובהר מהם הנתונים שנדרש הבנק להציג ללקוח באמצעות המחשבון המקוון. על מנת לאפשר ללקוח יכולת השוואה מול אישור עקרוני שיקבל, נקבע כי יש להציג ללקוח במסגרת המידע הניתן לו לשם בחינת כדאיות פירעון מוקדם את ה'ריבית הכוללת החזויה' ואת הריבית לצרכי השוואה גם עבור ההלוואה כולה.

שיפור בתנאי המחזור

הבנקים יאפשרו ללקוחות להגיש טופס הצהרת כוונות דיגיטלי על מנת שלא יצטרכו להתרוצץ בין הבנק המקורי בו נלקחה המשכנתא לבנק החדש בו נעשה המחזור. פרק הזמן הדרוש להשגת טפסים באופן ידני עשוי להיות קריטי בימים אלו בהם הריביות עולות, כאשר הריביות שמציעים הבנקים קצובות בזמן שלא תמיד מספיק ללקוחות על מנת לבצע הליך תחרותי אמיתי בין הבנקים.

אין ספק שיש כאן מהלך שבמידה ויבוצע , יקל מאוד על ציבור הלקוחות שמעוניינים לבצע מחזור משכנתא  .עד היום לקוחות שהיו רוצים למחזר את המשכנתא ולעבור מבנק אחד לבנק השני היו נאלצים לעבור בירוקרטיה נוראית שכוללת להגיש בקשה פיזית בסניף, אחרי שלושה ימים לבוא שוב לקחת את מכתב הכוונות וללכת איתו לבנק השני רק בשביל לבצע את המחזור. בנק ישראל החליט לשים סוף לכל הטרטורים של הלקוחות שלא לצורך וקובע שהלקוח יוכל להגיש את הבקשה באופן מקוון, הבנקים יעבירו ביניהם את הטופס ולא יכריחו את הלקוח להגיע פעמיים שלוש פיזית לבנק. בזה הם מקלים מאוד את התהליך של מחזורים ,מה שיגביר את התחרות בין הבנקים ויתנו ללקוחות לבצע שינויים מהותיים (לרוב) בטווח זמן סביר על מנת שיוכלו לבצע תהליכי מחזור משכנתא בזמן סביר ובכך להרוויח משמעותית את התנאים שניתן לקבל בזמן ביצוע המחזור .

תוכן עניינים

מאמרים נוספים

חייגו אלינו לקבלת ייעוץ

דילוג לתוכן